Nieuwste magazine

Bekijk hier de ins en outs van het nieuwste magazine.

 

 

Laatste nieuws

  • Uit onderzoek van TNO blijkt dat werknemers in de gezondheidszorg en specifiek in de verpleging het meest te maken krijgen met agressie. Ongeveer de helft (52 procent) van de werknemers in de verpleging kwam in 2014 met een vorm van externe agressie in aanraking. Dat wil zeggen, agressie van zorgvragers en hun naasten. Reden voor V&VN om haar achterban te bevragen over agressie op de werkvloer. Met de resultaten kan dit probleem en de impact die het heeft op zorgprofessionals, onderbouwd onder de aandacht worden gebracht. Lees meer
  • V&VN is dé beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, voor en door haar leden. We volgen de ontwikkelingen in de zorg op de voet en zien de budgetten onder druk staan. Er moet steeds meer, voor steeds minder geld. Daar past een beroepsvereniging bij die meebeweegt, ook in de tarieven. Bestuur en Ledenraad hebben daarom besloten dat V&VN per direct haar contributie verlaagt van 72 naar 69 euro. 
    Lees meer
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf 1 mei 2016 strenger optreden als bij calamiteiten met neusmaagsondes niet is voldaan aan de richtlijn. Mariël Klos, voorzitter expertgroep neusmaagsonde V&VN en voedingsverpleegkundige: "We moeten bewuster worden dat het inbrengen van een neusmaagsonde een risicovolle handeling is. Er overlijden zelfs mensen door verkeerd ingebrachte neusmaagsondes. Dat kan en moet voorkomen worden." Lees meer
  • De resultaten van een enquête onder fertiliteitsmedewerkers toont aan dat er behoefte is aan meer informatie, scholing en onderlinge contactmomenten. Die conclusie motiveert het bestuur. Zo gaat het VOG Magazine meer aandacht besteden aan voortplanting en fertiliteit en zal het programma van het symposium van 2016 voldoende de V van VOG aan bod laten komen. Lees meer
  • Antenataal toedienen van corticosteroiden zorgt er voor dat het risico op intraventriculaire hersenbloedingen afneemt. Dit hebben Dr. Wei e.a. onderzocht en gepubliceert in het Journal of Perinatology Lees meer