Artikelen

De Ledenraad van V&VN: iets voor jou?

Trek de handschoen aan als nieuw lid van de Ledenraad V&VN

Er komen door herverkiezing zeven plaatsen vrij in de Ledenraad van V&VN. De Ledenraad heeft een toezichthoudende rol en is een belangrijke schakel tussen de leden en het bestuur. Als je je betrokken voelt bij V&VN en weet wat er speelt in de praktijk, is een plek in de Ledenraad misschien wel iets voor jou.

In de profielschets staat precies wat de voorwaarden zijn om jezelf kandidaat te kunnen stellen. Vanzelfsprekend moet je hart liggen bij het vakgebied van verpleegkundigen en/of verzorgenden. Daarnaast is het van belang dat je met interesse volgt wat de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zijn die de beroepsgroep raken. De zorg is in beweging en V&VN moet regelmatig strategische afwegingen maken; het is daarom belangrijk dat de Ledenraad inzicht heeft in de politieke en strategische verhoudingen.

Tijd en vergoeding

De Ledenraad van V&VN vergadert vier keer per jaar, maar we vragen je om regelmatig ook andere bijeenkomsten te bezoeken. In totaal kost de Ledenraad je zo’n achttien dagdelen per jaar. Daar staat overigens een onkostenvergoeding tegenover. Leden worden benoemd voor viereneenhalf jaar.

Meer weten?

In de profielschets lees je alle details. Heb je specifieke vragen, mail dan naar Pauline van der Kleijn, onze Bestuurssecretaris.

Aanmelden voor de Ledenraad kan tot 25 juni per mail. Vul dit formulier in en mail het naar: ledenraad@venvn.nl. Als de kandidatenlijst definitief is, kunnen alle leden van V&VN stemmen tot en met de eerste week van september. Daarna volgt de benoeming van de zeven nieuwe leden.

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws, Nieuws item

Gepubliceerd:13-04-2018
Aantal keer bekeken:195