Artikelen

Verpleegkundigen pleiten voor meer opleidingsplaatsen

V&VN VOG, de beroepsorganisatie van de obstetrieverpleegkundigen, ondersteunt de noodkreet ‘capaciteitsproblematiek voor de barende’ van de verloskundigen in het NOS Journaal van 15-11-2018. Meer opleidingsplaatsen voor gespecialiseerd verpleegkundigen, zoals afgesproken in het hoofdlijnenakkoord, kunnen het aantal weigeringen omlaag brengen. 

Het verhaal in het NOS Journaal is voor veel verpleegkundigen herkenbaar. Ook zij zijn bezorgd over de onveilige situatie van bevallende vrouwen. Bijna dagelijks moeten verloskunde afdelingen nee verkopen aan eerstelijns verloskundigenpraktijken. De personeelstekorten op de afdelingen maken de werkdruk zo hoog dat het niet meer verantwoord is om nog voor iemand te zorgen die komt bevallen. Zo volgen weigeringen, met alle gevolgen van dien. Barende vrouwen en baby’s kunnen  hierdoor in gevaar komen. 

De oorzaak? Het tekort aan gespecialiseerd personeel en dan met name verpleegkundigen. Is dit nieuw? Nee, de media hebben er al bol van gestaan. Ook obstetrieverpleegkundigen hebben hier elke dag mee te maken. 

In het rapport van het Capaciteitsorgaan van deze maand staat dat er nu 148 verpleegkundigen per jaar worden opgeleid tot obstetrieverpleegkundigen, maar dat zouden er 369 per jaar moeten zijn. Dit betekent dat het aantal opleidingsplaatsen meer dan moeten verdubbelen! Bovendien zijn er momenteel 99 moeilijk opvulbare vacatures voor obstetrieverpleegkundigen. 

In het hoofdlijnenakkoord over medisch specialistische zorg hebben de verschillende partijen afgesproken om in te zetten op de opleidingen van de gespecialiseerd verpleegkundigen. Hier staat in dat het de ambitie is vanuit alle partijen om het volledige advies van het capaciteitsorgaan te realiseren. Dit heeft nog niet direct een effect op de barende van morgen, maar wel de barende van de toekomst. 

Dat maakt het hoofdlijnenakkoord zo belangrijk. Ziekenhuizen hebben zich ertoe verplicht om in te zetten op  de juiste zorg op de juiste plek, minder administratielast, voldoende (kundig) ondersteunend personeel maar ook personeelsbehoud. Dus werkdruk verlagen en een leven lang ontwikkelen en blijven leren. Voor nu is het belangrijk om binnen de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV) en regio’s duidelijke afspraken te maken over wat te doen als men nergens terecht kan. 

Wij, het bestuur van de VOG, doen ons best op landelijk niveau en zullen in gesprek blijven met onze ketenpartners. Voor jou geldt: ga na welke afspraken er zijn binnen jullie VSV, wanneer een verloskundige met een barende nergens terecht kan. Maak je zorgen kenbaar binnen het VSV, de regio, maar ook richting de VAR en Raad van Bestuur!

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Nieuws

Gepubliceerd:16-11-2018
Aantal keer bekeken:881