Opleidingseisen

Om in aanmerking te komen voor een erkenning dient de opleiding te voldoen aan de door het CZO gestelde eisen.

Erkenning aanvragen