Het kwaliteitsregister V&V

Als je lid bent van V&VN , ben je ook lid van het kwaliteitsregister V&V. 

Ieder lid moet zich hier echter wel voor inschrijven.
Als V&VN VOG vinden wij het belangrijk dat er een registratie systeem is die de kwaliteit van de O&(G) verpleegkundige kan garanderen en collega's wil motiveren om bij te blijven het vakgebied waarin je werkzaam bent.
Ook wij helpen mee te beoordelen wij of de aangeboden scholingen en symposia aan voldoende kwaliteitseisen voldoen voor ons vakgebied. 
Meer algemene informatie over het kwaliteitsregister V&V is te vinden op de site van V&VN.